ACCOLLIDA
Mesures
Relevés de l'ombre
Mapes
Taules
Gràfics
El projecte
PRESENTACIÓ
Inscriure's
Mapa dels participants
Escoles participants
El racó dels mestres
Fòrum
Més...

GRÀFICS DE TEMPERATURA

  1. Gràfic mensual per a una escola

Escola :

Mesura escollida :                     Mes :


  2. Comparar dos mesos diferents per a una escola

  Nota : Aquest gràfic es pot fer servir per a comparar dos mesos diferents o el mateix mes per a dos anys.

Escola :

Mesures escollides :

Primer mes :                    Segon mes :


  3. Comparar escoles

Escola 1 :

Escola 2 :

Escola 3 :

Mesures escollides :                     Mes :


  4. Gràfic de les temperatures durant un període variable (1 a 3 escoles)

Escola 1 :

Escola 2 :

Escola 3 :

A quina hora ? :

data d'inici :
(exemple : 01-12-2007)
Data de fi :
(exemple : 29-01-2008)