ACCOLLIDA
Mesures
Relevés de l'ombre
Mapes
Taules
Gràfics
El projecte
PRESENTACIÓ
Inscriure's
Mapa dels participants
Escoles participants
El racó dels mestres
Fòrum
Més...
TAULES
   
Entrades d'una escola per un mes i una mesura única    
   
Balanç mensual de les entrades d'una escola

Aquesta taula conté dades estadístiques a les quals hom pot afegir el detall de les mesures (cel, temperatura, vent, núvols,...)

   
   
Comparació de les entrades de dues escoles per un mes    
   
Taules de les mesures detallades per dia    
   
Precipitacions mensuals per una escola